Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Centrum Integracji Międzypokoleniowej

 

Centrum Integracji Międzypokoleniowej mieszczący się przy ul. Brzozowej 7 w Milanówku
to środowiskowy klub wsparcia, działający w strukturach Centrum Usług Społecznych
w Milanówku którego głównym celem jest zwiększenie dostępu do bezpłatnych usług społecznych mieszkańcom Milanówka, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, dzieci
i ich rodzin oraz osób z niepełnosprawnością.

Usługi społeczne realizowane w ramach CIM obejmują zakres:

 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania rodziny,
 • systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy społecznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • reintegracji społecznej.

 

W ramach Centrum Integracji Międzypokoleniowej funkcjonuje Milanowski Klub Seniora, Klub Seniora – Męska Szopa oraz Miejsce Aktywności Lokalnej. Dodatkowo CIM oferuje blok zajęciowy dedykowany dzieciom w wieku 6-14 lat oraz rodzicom i opiekunom dzieci do 4 roku życia. Centrum Integracji Międzypokoleniowej realizuje także zadania związane z Programem „Ogólnopolska Karta Seniora”.

 

Kontakt:

Marta Goławska

Organizator społeczności lokalnej

Koordynator CIM

ul. Brzozowa 7, 05-822 Milanówek

Tel. 506 796 872

 

Milanowski Klub Seniora

Milanowski Klub Seniora

Milanowski Klub Seniora to placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Centrum Usług Społecznych w Milanówku, mająca na celu udzielanie wsparcia w postaci aktywizacji, integracji oraz przeciwdziałania marginalizacji Seniorów zamieszkujących Gminę Milanówek.

Milanowski Klub Seniora oferuje bezpłatne zajęcia:

 • edukacyjne – język francuski w stopniu podstawowym i rozszerzonym, język angielski w stopniu podstawowym, język angielski z Native Speaker
 • kreatywne – Eko-plastyka
 • usprawniające – gimnastyka, pilates, joga, tai chi, taniec w kręgu
   
HarmonogramHarmonogram cd.Harmonogram cd.

Kontakt do koordynatora zajęć: Tel. 506 796 872


Zajęcia prowadzą profesjonalni i wykwalifikowani instruktorzy:

 1. P. Marta Rossian – Trening pamięci
 2. P. Natalia Kantorska – Joga
 3. P. Renata Wiśniewska – Gimnastyka
 4. P. Ewa Błaszkowska – Tai Chi
 5. P. Ewa Drapińska – Pilates
 6. P. Elżbieta Dybińska – Taniec w kręgu
 7. P. Elżbieta Gnatowska – Nordic walking z elementami slow jogging
 8. P. Nadia Dembovska – Eko-plastyka
 9. P. Ewa Wincenciak – Język francuski
 10. P. Marco Sallemi – Język angielski z Native Speaker
 11. P. Małgorzata Jankowska – Klub Seniora – Męska Szopa
 12. P. Marta Goławska – język angielski w stopniu podstawowym (wolontariat)

Z udziału w zajęciach może skorzystać każda osoba, która ukończyła 60 lat, zamieszkuje Gminę Milanówekzłożyła prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy dla uczestników Milanowskiego Klubu Seniora.

Koordynacją zajęć w Milanowskim Klubie Seniora zajmuje się P. Marta Goławska
Tel. 506 796 872

Lokalizacja Milanowskiego Klubu Seniora: ul. Brzozowa 7, Milanówek

Klub Seniora-Męska Szopa