Projekty socjalne 2019

 1. Projekt socjalny pn. „Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora” W odpowiedzi na potrzeby osób starszych w roku 2019 kontynuowano realizację projektu socjalny pn. ,,Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”. Działania realizowane w roku 2019 w projekcie socjalnym działania, opierały się na czterech priorytetach: edukacja, aktywność społeczna, partycypacja społeczna i usługi społeczne dla seniorów w wieku 60+. Łącznie z zajęć skierowanych do seniorów skorzystało dotychczas 85 mieszkańców Milanówka powyżej 60 roku życia. Były to:
  1. Zajęcia ruchowe. Obejmują zakres rozwoju ruchowego odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe (łącznie 4 grupy ćwiczeniowe), w których udział dotychczas wzięło 68 seniorów. Zajęcia ruchowe dla seniorów prowadzone są w przyjaznej, miłej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej rehabilitantki. Poziom i zakres ćwiczeń uzależniony jest od stanu zdrowia oraz samopoczucia uczestników. Zajęcia obejmują m.in.: ćwiczenia wzmacniające kręgosłup, ćwiczenia wzmacniające wszystkie mięśnie, ćwiczenia. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród milanowskich Seniorów.
  2. Aktywizacja i integracja. Ma na celu organizowanie spotkań okolicznościowych np. spotkanie wigilijne) oraz integracyjnych (jak wycieczka edukacyjno-integracyjna).
  3. Poradnictwo socjalne. Seniorzy uczestniczący w grupach wsparcia pozostają w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym, który udziela porad o uprawnieniach związanych m.in. z niepełnosprawnością.

   Rezultaty środowiskowej pracy socjalnej osiągnięte przy realizacji projektu są nieocenione, bowiem umożliwiają seniorom: dostęp do miejsca przyjaznego Seniorom, zwiększenie dostępu do zajęć ruchowych i edukacyjnych dla Seniorów na terenie gminy Milanówek, poprawę kondycji fizycznej osób uczestniczących w zajęciach ruchowych, poprawę aktywności intelektualnej osób uczestniczących w zajęciach językowych, zwiększenie zaangażowania Seniorów w podejmowaniu różnych form aktywności i rozwój kontaktów społecznych wśród osób 60+, zwiększenie świadomości i aktywności społecznej uczestników grupy, poprawa funkcjonowania społecznego i jakości życia seniorów na terenie gminy Milanówek.
    
 2. Projekt socjalny „Sami Swoim - wirtualny bank pomocy rzeczowej” W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców w roku 2019 realizowany był projekt socjalny , którego celem było przekazywanie potrzebującym mieszkańcom pozyskanych sprzętów np. mebli, odzieży, zabawek oraz kierowaniu do uzupełnienia tych braków w realizowanym projekcie społecznym pn. „Wieszak ciepła” Celem tych działań było wyeliminowanie braków w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych w niezbędne sprzęty, a tym samym poprawa jakości życia wielu osób. Zgłoszenia o osobach chcących nieodpłatnie przekazać rzeczy otrzymywaliśmy drogą telefoniczną, mailową, osobiście a osoby potrzebujące zgłaszały się same lub wskazywali je pracownicy socjalni. Cieszy aktywna postawa i zaangażowanie mieszkańców, którzy przekazywali różne rzeczy. Działania te pozwoliły uzupełnić niedostatki w wyposażeniu gospodarstw domowych doświadczających problemów ekonomicznych, dodatkowo zrealizowano cel ekologiczny, przedmioty uzyskiwały drugie życie i mogły służyć innym a nie trafiać na śmietnik.
   
 3. Kontynuowano również projekt socjalny p.n. „Sąsiedzie! Otwórz drzwi sąsiadowi!”. Promujący rozwój wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku. Celem głównym tego projektu było rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Szczególnie ważną rolę w tym projekcie odgrywali wolontariusze wspierający osoby starsze i niesamodzielne w okresie pandemii, angażując się w dostarczanie zakupów czy posiłków. W roku 2020 podpisano 3 porozumienia na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych. Realizując ten projekt zauważamy, że wolontariat propaguje na terenie Miasta Milanówka postawy aktywne i integruje społeczność lokalną oraz zmienia wizerunek działań społecznych, które realizują ideę pomocniczości i integracji społecznej. Dzięki wolontariuszom rozszerzony został zakres świadczeń oferowanych przez Ośrodek. Stali się oni ważnym uzupełnieniem działań pracownika socjalnego.