Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna CUS

Dyrektor Centrum Usługi Społecznych w Milanówku

Krystyna Kott
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek w godz. 13.00-16.00

Zespół ds. Organizowania usług społecznych

Grażyna Kolatorska
Organizator Pomocy Społecznej w Milanówku

 

Sekretariat

Małgorzata Parzyńska
Aldona  Kosowska

Tel. 22 724 97 92 wew. 123
e-mail: cus@cus.milanowek.pl

Samodzielne stanowisko do pierwszego kontaktu

ul. T. Kościuszki 16
tel. (22) 724 97 92 wew. 120

Agata Tembaum

 

 

 

 

Sekcja ds. Realizacji Świadczeń i Analiz

ul. T. Kościuszki 16

Joanna Zwierzchowska
Starszy Inspektor
tel. (22) 755-86-35 wew. 122
e-mail: j.zwierzchowska@cus.milanowek.pl

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej i stypendiów socjalnych)

Remigiusz Wacławek
Starszy Inspektor
tel. (22) 724 97 92 wew. 111
e-mail: r.waclawek@cus.milanowek.pl

(decyzje administracyjne dot. świadczeń z pomocy społecznej, statystyka i analityka świadczeń, usługi opiekuńcze)

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

ul. Krakowska 11a
Magdalena Jachna
Główny Specjalista ds. profilaktyki i uzależnień
tel. 797 832 787
e-mail: m.jachna@cus.milanowek.pl


Paulina Tokarska
Podinspektor ds. uzależnień
tel. 797 832 787
e-mail: p.tokarska@cus.milanowek.pl

 

Sekcja Postępowań Administracyjnych w sprawach pomocy społecznej

ul. T. Kościuszki 16

Jolanta Jachna
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - koordynator
e-mail: j.jachna@cus.milanowek.p


Agnieszka Jakubowska
Główny Specjalista Pracy Socjalnej

tel. (22) 724 97 92 wew. 111
e-mail: a.jakubowska@cus.milanowek.pl

 

Agnieszka Tomaszewska
Starszy pracownik socjalny

 

tel. (22) 724 97 92 wew. 125
e-mail: a.tomaszewska@cus.milanowek.pl


Anna Turewicz
Starszy pracownik socjalny

tel. 22 724 97 92 wew.111
e-mail: a.turewicz@cus.milanowek.pl


Jolanta Osińska - Kapuściak
Pracownik socjalny

tel. 22 724 97 92 wew.125
e-mail: j.osinska-kapusciak@cus.milanowek.pl


Wiesława Roubinek
Pracownik socjalny

tel. 22 724 97 92 wew.125
e-mail: w.roubinek@cus.milanowek.pl

Magdalena Niemczyk

tel. 22 724 97 92 wew.125
e-mail: m.niemczyk@cus.milanowek.pl

 

Sekcja Pracy Socjalnej i Asystentów Rodziny

Ewa Markowiak

Starszy pracownik socjalny, Koordynator asystentów rodziny


poniedziałek - czwartek ul. Kościuszki 16

tel. (22) 724 97 92 wew. 111

piątek ul. Sosnowa 1c

tel. (22) 551 92 01

e-mail: e.markowiak@cus.milanowek.pl


Małgorzata Matusiak
Asystent rodziny
tel. 506 797 308
Dyżury:   na piątek w godzinach  od 09.00-11.00

ul. Sosnowa 1c

e-mail: m.matusiak@cus.milanowek.pl

Małgorzata Piotrowska
Asystent rodziny
tel. 506 797 309
Dyżury: czwartek 13.00 – 15.00

ul. Sosnowa 1c

e-mail: m.piotrowska@cus.milanowek.pl

Zespół Świadczeń Rodzinnych

ul. T. Kościuszki 16

Iwona Szadkowska
p.o Kierownik
Fundusz Alimentacyjny, (22) 755-86-35 wew.126
e-mail: i.szadkowska@cus.milanowek.pl


Magdalena Zaleśna
Aspirant pracy socialnej
tel. (22) 755 86 35 wew. 121
Milanowska Karta Rodziny 3+, Ogólnopolska Karta Rodziny, dodatek osłonowy, czyste powietrze, świadczenia wychowawcze
e-mail: m.zalesna@cus.milanowek.pl


Katarzyna Kostrzewska
Referent
tel. (22) 755 86 35 wew. 115
Świadczenia opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, dodatek węglowy, Za życiem
e-mail: k.kostrzewska@cus.milanowek.pl


Justyna Wojciechowska
Inspektor ds. świadczeń
tel. (22) 755 86 35 wew. 121
e-mail: m.wojciechowska@cus.milanowek.pl

Renata Mucha
Starszy Inspektor ds. Świadczeń
tel. (22) 755 86 35 wew.126
Dodatki mieszkaniowe
e-mail: r.mucha@cus.milanowek.pl

Środowiskowy Klub Wsparcia dla dzieci i ich Rodzin

Środowiskowy Klub Wsparcia dla dzieci i ich Rodzin ul. Na Skraju 2

Elżbieta Miłosz-Sławińska
Kierownik
tel. 506 796 978
e-mail: e.slawinska@cus.milanowek.pl

Magdalena Osman
Wychowawca w Klubie
tel. (22) 724 72 00
e-mail: m.osman@cus.milanowek.pl

Organizator społeczności lokalnej, Koordynator CIM

ul. Brzozowa 7

Marta Goławska
Organizator społeczności lokalnej, Koordynator CIM
tel. 506 796 872
e-mail: m.golawska@cus.milanowek.pl

Katarzyna Jankowska - aspirat pracy socjalnej

 

Sekcja koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych

Organizator usług społecznych

Patrycja Wyrwicka

p.wyrwicka@cus.milanowek.pl

ul. Sosnowa 1c

tel. 22 551 92 01

Marzena Sujkowska

e- mail: m.sujkowska@cus.milanowek.pl

Aleksandra Śladewska
tel. 506 797 083
e-mail: a.sladewska@cus.milanowek.pl
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

 

Sekcja ds. projektów

Patrycja Wyrwicka
Tel.  22 724 97 92 wew. 126
e-mail: p.wyrwicka@cus.milanowek.pl

 

Samodzielne stanowisko obsługi administracyjnej i kasowej

Magdalena Zaleśna
tel. (22) 724 97 92 wew.121
e-mail: m.zalesna@cus.milanowek.pl

Samodzielne stanowisko obsługi informatycznej

Tomasz Knych
Informatyk
e-mail: t.knych@cus.milanowek.pl

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Twardowski
e-mail: iodo@cus.milanowek.pl

Sprzątaczka

Agata Kowalczyk