Usługi społeczne w ramach projektu

Usługi społeczne w ramach projektu

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

SĄ JUŻ DOSTĘPNE KOLEJNE USŁUGI SPOŁECZNE DLA MIESZKANCÓW MILANÓWKA

BEZPŁATNE USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Zakres usługi społecznej – psychologicznej oferowanej przez Centrum Usług Społecznych w Milanówku obejmuje:

 1. Indywidualną Psychoterapię dla młodzieży 13+;
 2. Terapię uzależnień dla dzieci i młodzieży 13+;
 3. Trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży;
 4. Trening koncentracji uwagi dla dzieci i młodzieży;

 

1. INDYWIDUALNA PSYCHOTERAPIA DLA MŁODZIEŻY 13+

W dzisiejszych czasach wiele dzieci i nastolatków ma problemy, które wpływają na ich uczucia, zachowanie i przyswajanie wiedzy. Psycholog dla młodzieży jest sposobem leczenia tych problemów. To leczenie ma na celu pomoc Twojemu dziecku. Podczas indywidualnej psychoterapii dla młodzieży, dzieci nauczą się jak przepracowywać swoje problemy.

Na przykład, pomaga zmierzyć się z trudnym okresem, takim jak:

 • problemy rodzinne
 • problemy szkolne
 • znęcanie się nad innymi dziećmi/bycie ofiarą ataków rówieśników
 • problemy zdrowotne

Pomogą także poradzić sobie z uczuciami, takimi jak:

 • smutek
 • stres
 • złość
 • zmartwienia
 • niskie poczucie własnej wartości
 • żałoba

Pomagają dzieciom i nastolatkom z takimi uwarunkowaniami jak:

 • ADHD
 • depresja
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • samookaleczanie
 • agresja wobec innych
 • traumatyczne przeżycia
   

2. TERAPIA UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 13+

Skierowana jest do dzieci i młodzieży od 13 roku życia, oczekujących pomocy psychoterapeutycznej w zakresie szeroko rozumianych uzależnień takich jak:

 • uzależnienie od narkotyków,
 • uzależnienie od dopalaczy,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • uzależnienie od Internetu,
 • uzależnienie od komputera, gier komputerowych.
 • uzależnienie od nikotyny,
 • uzależnienie od telefonu komórkowego,
 • kompulsywne objadanie się
   

3. TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Korygowanie agresywnych zachowań, jakimi mogą charakteryzować się uczestnicy warsztatów poprzez edukację i kształtowanie umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji, która wywołuje silne i trudne emocje; zdobywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie i korygowania zachowań mogących wywoływać niekorzystne skutki; edukacja w zakresie radzenia sobie z szachowaniami agresywnymi, wyjaśnienie czym jest złość, co je wywołuje i dlaczego, a także jak ją wyrażać i jak nie wyrażać złości; stopniowy wzrost stosowania zachowań zgodnych z normami społecznymi; nauka rozpoznawania potrzeb, które uczestnicy zaspokajają przez agresję.

Zajęcia prowadzone będą:

 1. przez psychologa
 2. w grupach maksymalnie 5 osobowych
 3. czas trwania jednych zajęć to 50 minut
   

4. TRENING KONCENTRACJI UWAGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach. Wiele dzieci ma skłonność do stałego rozproszenia uwagi. Umiejętność koncentracji uwagi można ćwiczyć. Wymaga to wysiłku zarówno ze strony dziecka, jak i rodzica (lub nauczyciela) motywującego je do tej pracy. Podczas treningu dziecko uczy się jak: wykonać zdania w adekwatnym czasie, gospodarować czasem i planować wykonanie zdania, kończyć podejmowane polecenia, nie rozpraszać się na drobnych bodźcach, zapamiętywać treści czytane i mówione, reagować na polecania, poczekać na swoją kolej. Dzięki treningowi dziecko potrafi wsłuchać się we własne uczucia i zaczyna świadomie postrzegać własną osobę, ma wypracowany harmonogram dnia, umiejętność relaksowania się, aktywnego spędzania czasu i dbania o prawidłowe odżywania.

Zajęcia prowadzone będą:

 1. przez psychologa
 2. w grupach maksymalnie 5 osobowych
 3. czas trwania jednych zajęć to 50 minut

Warunkiem kwalifikowania jest: zamieszkiwanie na terenie gminy Milanówek, posiadanie dziecka do 18r. życia.

Zajęcia będą prowadzone w Milanówku.

Więcej szczegółów udzielają koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych

Milena Mitrowska, Rafał Cichocki 506 796 870, Lidia Wójtowicz 506 797 083. Biuro projektu Milanówek ul. Sosnowa 1c.

Biuro Projektu
Centrum Usług Społecznych w Milanówku
ul. Sosnowa 1c
05-822 Milanówek
www.milanowek.naszops.pl