Profilaktyka Zdrowia Profilaktyka Zdrowia

PROFILAKTYKA ZDROWIA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), uznaje następującą definicję: Zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłuża- nia życia i promowania zdrowia przez zorganizowany wysiłek społeczeństwa.

Dbałość o zdrowie publiczne ma na celu zapobieganie chorobom, przedłużanie życia i poprawę jego jakości i zajmuje się natomiast zapobieganiem w wymiarze szerszym tj. społecznym i środowiskowym. Podstawowy aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego jest Ustawa z dnia 11 września 2015 r.o zdrowiu publicznym( Dz. U. 2015 poz. 1916 ze zm) Ustawa określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realizacji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz zasady ustalania i pobierania opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, o których mowa w art. 12a ust.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym zadaniem własnym gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców.

Centrum Usług Społecznych w Milanówku zadania  Gminy Milanówek z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizuje od stycznia 2022 roku.

Począwszy od roku 2022, w ramach projektu  unijnego pn. Milanowskie Centrum Usług Społecznych zrealizowano m.in.:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych usług usprawniających w miejscu zamieszkania oraz świadczeń opieki zdrowotnej w zakresu rehabilitacji leczniczej w gabinecie dla mieszkańców Milanówka.Umowa W/9/CUS/9/22 z dnia 31.01.2022 Wykonawca: Niepublicznym Zakładem opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Domowej Spółka Jawna; Kwota umowy : 59 136,00 zł; Ilość uczestników w 2023r. : 37
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w gabinecie dla dorosłych Mieszkańców Milanówka; Umowa W/272/180/PM/180/23 z dnia 10.03.2023r.  Wykonawca: Fundacja Sorno; Kwota umowy – 93 728,20; Ilość uczestników: 65
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu badań  przesiewowych wad postawy związanych z dysfunkcją kręgosłupa i stóp oraz rehabilitacji leczniczej w gabinecie dla  mieszkańców Milanówka w wieku od sześciu do piętnastu lat; Umowa W/272/285/PM/286/23 z dnia 19. 05.2023r.; Wykonawca: Fundacja Sorno; Kwota umowy:  94 378,50 zł; Ilość uczestników: badania przesiewowe 700 osób, rehabilitacja grupowa 42 osoby
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Mieszkańców Milanówka; Umowa: W/272/389/PM/390/23 z dnia 31.07.2023r.; Wykonawca: Fundacja Sorno; Kwota umowy: 30 110,40 zł; Ilość uczestników: 133

W ramach zadań własnych Gminy Centrum Usług Społecznych realizuje także dla mieszkańców nieodpłatną rehabilitację w gabinecie 

Centrum Usług Społecznych przejęło z Urzędu Miasta Milanówka zadania związane ze zdrowiem publicznym. W ramach tego zadania przygotowano i przeprowadzono świadczenie usługi opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji w gabinecie dla mieszkańców Miasta Milanówka. W roku 2023 rehabilitację dla mieszkańców Milanówka realizowali:

  1. Wykonawca: Biovena; Umowa: W/38/CUS/53/2023 z 17.04.23r.Kwota umowy: 89 079,00 zł; Aneks z 04.12.2023r  zwiększający wartość umowy do  92 225,00 zł; Z rehabilitacji skorzystało: 89 osób.
  2. Wykonawca: Sorno  Umowa nr W/64/CUS/81/23 z dnia 31.08.23 r. Kwota umowy: 79 000 zł; Aneks z 04.12.23r. zwiększający wartość do 88 100,00 zł; Z rehabilitacji skorzystały: 92 osoby